free amp templatesContabilitate și expertize
Mediul fiscal este unul dificil pentru antreprenorul român. Rolul nostru este acela de a veni în sprijinul clienților pentru a-i ajuta să înțeleagă acest mediu și să se conformeze lui.

Despre noi - mai multe informatii

Câteva informații relevante despre noi: calificări, certificări profesionale, organizații profesionale din care facem parte.

Societatea a luat naştere din dorinţa de a transforma o meserie într-o afacere.


Absolvind cursurile CECCAR şi apoi susţinând şi promovând examenul de acreditare, unul dintre asociaţi a devenit Expert Contabil. Următorul pas a fost unul firesc: înfiinţarea unei societăti comerciale pentru a putea desfăsura activităţi lucrative. S-a cooptat un asociat cu abilităţi de analiză şi sinteză, care posedă şi cunoştinţe aprofundate de tehnologia informaţiei. Astfel s-a format o echipă capabilă să rezolve pentru clienţi majoritatea situaţiilor sau problemelor cu care aceştia se confruntă. În timp, echipa şi-a continuat demersurile de calificare profesională. Asociaţii au urmat cursuri post-universitare de Administrare Afaceri pentru a acumula cunoştinşe noi în ceea ce priveşte administrarea propriei afaceri cât şi a altor afaceri. Apoi, unul dintre asociaţi a promovat cursurile şi a obţinut acreditare pentru a deveni Consultant FiscalCelălalt asociat a obţinut în ceea ce priveşte gestionarea resurselor umane, calificări de Inspector Resurse Umane şi apoi Manager Resurse Umane. Tot in ceea ce priveşte lucrul cu oamenii s-a obtinut o certificare in meseria de Formator, astfel că, in prezent, paleta de servicii pe care firma le poate oferi acoperă şi formarea profesională. În prezent atât societatea cât si asociatul expert contabil sunt înscriși în tabloul CECCAR şi în tabelul experţilor de la Tribunalul Oradea. De asemenea, face  parte activă din Corpul Consultanţilor Fiscali.


Toate acestea ne recomandă ca un partener de încredere.

Servicii - gama completă

Firma noastră prestează o gamă complexă de servicii din sfera contabilității, fiscalității, salarizării și alte activități conexe acestora.

Conducerea evidenţei contabile

Activitatea de contabilitate reprezintă o corvoadă pentru majoritatea oamenilor implicati în activități economice. Și totusi există obligația legală pentru agenții economici, și nu numai, de a conduce evidența contabilă.
Rezultatul acestei evidențe îl reprezintă imaginea clară asupra activității, asupra soldurilor, asupra veniturilor și cheltuielilor. Fără aceasta imagine un administrator de societate comercială, sau un manager, nu poate lua decizii corecte in ceea ce privește activitatea.

Prin încheierea unui contract cu noi vă punem la dispoziție toate resursele de care dispunem (know-how, experiență concretă în activitatea de contabilitate, experiență IT) pentru ca dvs. să aveți imaginea de ansamblu asupra situației firmei.

Întocmire şi depunere declaraţii inclusiv online (semnătură digitală în relaţia cu ANAF)

Declarațiile fiscale reprezintă o obligație a firmelor care desfașoară sau nu activitate economică.
Forma și conținutul declarațiilor fiscale sunt într-o continuă schimbare.
Depunerea declarațiilor la ghișeu reprezintă timp pierdut pentru contribuabil.
Aici intervenim noi prin cunoștințele de care dispunem și prin intermediul semnăturii electronice.

Acest serviciu implică încheierea unui contract prin care ne imputerniciți pe noi să întocmim și depunem declarațiile în numele dvs.

Întocmire şi depunere bilanţuri

Chiar dacă nu vă conducem noi evidența contabilă putem să vă oferim servicii de întocmire a bilanțului.
Acest lucru este important pentru managerul unei firme deoarece astfel obține o privire din exterior asupra situației patrimoniale a firmei.

Acesta este un serviciu complet care se prestează pe baza de contract.

Evidenţă salariaţi (salarizare)

Societatea noastră prestează servicii in ceea ce privește personalul salariat. Ne limităm la întocmire state de plată, pe baza pontajelor puse la dispoziție de către clienți, inregistrare angajatori și contracte de munca (noi, modificate, suspendate, încetate) in aplicația informatică de salarizare utilizată. Aceasta are legătură directă cu aplicația de contabilitate și nu necesită prelucrări suplimentare de date.

Nu prestăm servicii de recrutare și nici de gestiune resurse umane.

Expertize contabile

Fie ca sunteți țn litigiu cu o instituție a statului, fie că aveți doar nevoie de certificarea situației curente a firmei, fie ca aveți nevoie de o analiză pe o perioadă îndelungată a evoluției unor indicatori, vă stăm la dipoziție pentru expertizarea activității dvs.

Acest serviciu se poate presta pe baza unui contract.

Consultanţă fiscală

Activitatea de consultanță fiscală o reprezintă acordarea de servicii de specialitate pentru întocmirea declarațiilor privind taxele și impozitele.
Serviciile noastre sunt gândite pentru a ajusta bugetul dvs. de venituri și cheltuieli protejându-vă astfel împotriva fiscalității excesive.

Ne puteți găsi și în social media